Testoviron-250

Sostanza: Testosterone enanthate, Marca: BM Pharmaceuticals, Pacchetto: 10 ampoules (250mg/ml)

32.00